لیست پژوهشگران برتر دانشگاه از سال ۹۰ تاکنون

معاونت پژوهش و فن آوری

پژوهشگران برتر سال 96

ماهیتنام و نام خانوادگی
پیشکسوتدکتر عیسی اسفندیارپورعلوم خاک
ارتباط با صنعتدکتر سعید زند وکیلیمعدن
بیشترین ارجاعاتدکتر اسماعیل حیدریشیمی
با بیشترین IF/MIFدکتر اسماعیل حیدریشیمی
جواندکتر محمد ثابتشیمی
دانشکده هادکتر حمیدرضا روستاکشاورزی

پژوهشگران برتر سال 90

ماهیت

نام ونام خانوادگی

 

پیشکسوت

دکتر حمزه ایزدی

 

جوان

دکتر یاسر شریفی

 

دانشکده ها

دکتر طاهره احمدی پور

ادبیات و علوم انسانی

دانشکده ها

دکتر محمد علی دهقان

علوم ریاضی وکامپیوتر

دانشکده ها

دکتر عبد المهدی انصاری

علوم اداری و اقتصاد

دانشکده ها

دکتر زهرا گرکانی نژاد

علوم پایه

دانشکده ها

دکتر اصغر رحیمی

کشاورزی

دانشکده ها

مهندس حامد نبی زاده

فنی و مهندسی

گروه ها

دکتر حمید رضا روستا

باغبانی

گروه ها

دکتر حسین شیرانی

خاکشناسی

گروه ها

دکتر مرتضی جعفر پور

ریاضی

گروه ها

دکتر حسین دشتی

زراعت

گروه ها

دکتر حسین مهرابی نژاد

شیمی

گروه ها

دکتر محمد مهدی خبیری

عمران

گروه ها

دکتر حسن رنجبر عسکری

فیزیک

گروه ها

دکتر محمدامین سمیع

گیاهپزشکی

پژوهشگر برتر

دکتر روح اله صابری

کارآفرین

پژوهشگر برتر

دکتر علی دره کردی

ارتباط با صنعت

پژوهشگر برتر

محمد خان زاده

IF/MIF  پژوهشگر با بیشترین

دانشجویان

محمدعلی مهرجوفرد

دکتری ریاضی

دانشجویان

فاطمه زرمهی

ارشد ریاضی

دانشجویان

احسان بهروزی مقدم

ارشد حشره شناسی

دانشجویان

محمد احمدوند

ارشد شیمی تجزیه

دانشجویان

رسول صادقیان

کارشناسی ریاضی

کارمند

واحد باقری

 

پژوهشگران برتر سال 91

ماهیت پژوهشگر

نام و نام خانوادگی

 

پیشکسوت

دکتر محمدامین سمیع

 

جوان

دکتر مهدی ملایی

 

دانشکده ها

دکتر سعید حاتمی

ادبیات و علوم انسانی

دانشکده ها

دکتر مرتضی جعفر پور

علوم ریاضی و کامپیوتر

دانشکده ها

دکتر عبد المهدی انصاری

علوم اداری و اقتصاد

دانشکده ها

دکتر حسن رنجبر عسکری

علوم پایه

دانشکده ها

دکتر حمیدرضا روستا

کشاورزی

دانشکده ها

مهندس علی فیاضی

فنی و مهندسی

گروه ها

دکتر حمید رضا کریمی

باغبانی

گروه ها

دکتر وحید مظفری

خاکشناسی

گروه ها

دکتر حمزه ایزدی

گیاهپزشکی

گروه ها

دکتر اصغر رحیمی

زراعت

گروه ها

دکتر علی آرمند نژاد

ریاضی

گروه ها

عباس مهدوی

آمار

گروه ها

مهندس امیر حسین حاج احمدی

مهندسی کامپیوتر

گروه ها

مهندس شهریار شاهرخ آبادی

عمران

گروه ها

دکتر علیرضا طالبی زاده

مهندسی شیمی

گروه ها

دکتر علیرضا عرب سلغار

مهندسی مکانیک

گروه ها

دکتر محسن پور مختار

زبان وادبیات فارسی

گروه ها

حسین بابایی

تربیت بدنی

گروه ها

منصور اسماعیل زاده

مدیریت

گروه ها

دکتر علی دره کردی

شیمی

گروه ها

دکتر علی رحمتی

فیزیک

دانشجویان

سید علی محمد محسن الحسینی

دکتری ریاضی

دانشجویان

فرزانه اکبر زاده

ارشد ریاضی

دانشجویان

یاسر محسنیان

ارشد باغبانی

دانشجویان

مریم سالاری

ارشد فیزیک

دانشجویان

مرضیه قوهستانی

ارشد فیزیک

کارمند

واحد باقری

 

دانش آموزی

سعید امیری منش

 

دانش آموزی

امیر حسین ستوده فر

 

دانش آموز

ندا رجبی

 

پژوهشگران برتر سال 92

ماهیت

نام و نام خانوادگی

 

پیشکسوت

دکتر حسن رنجبر عسکری

فیزیک

جوان

دکتر فاطمه پنجه علی بیک

علوم ریاضی

دانشکده ها

مختار کمیلی

ادبیات وعلوم انسانی

دانشکده ها

دکتر علی توکلی

علوم ریاضی وکامپیوتر

دانشکده ها

دکتر ناصر شهسواری

علوم اداری و اقتصاد

دانشکده ها

دکتر رضا رنجبر کریمی

علوم پایه

دانشکده ها

دکتر حمید رضا کریمی

کشاورزی

دانشکده ها

دکتر علیرضا عرب سلغار

فنی و مهندسی

گروه ها

دکتر سید حسین میر دهقان

باغبانی

گروه ها

دکتر عیسی اسفندیار پور

علوم خاک

گروه ها

دکتر حمید جعفری قریه علی

زبان و ادبیات فارسی

گروه ها

دکتر محمد امین سمیع

گیاهپزشکی

گروه ها

دکتر حسین دشتی

زراعت و اصلاع نباتات

گروه ها

دکتر محمد علی دهقان

ریاضی

گروه ها

دکتر محمد اناری عباسی نژاد

شیمی

گروه ها

دکتر مهدی سویزی

فیزیک

با بیشترین ارجاعات

دکتر حسین مهرابی نژاد

 

دانشجویان

محمد علی حسنخانی فرد

دکتری ریاضی

دانشجویان

فاطمه علیزاده

ارشد ریاضی

دانشجویان

فاطمه کریمی مسکون

ارشد فیزیک

دانشجویان

سجاد توحیدی

ارشد عمران

دانشجویان

امین مقبلی قدایی

ارشد گیاهپزشکی

دانشجویان

محمد خالویی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

ارتباط با صنعت

  

ارتباط با صنعت

  

ارتباط با صنعت

  

دانش آموزی

  

دانش آموزی

  

دانش آموزی

  

 

پژوهشگران برتر سال 93

ماهیت

نام و نام خانوادگی

 

پیشکسوت

دکتر حمیدرضا کریمی

باغبانی

جوان

دکتر علیرضا عرب سلغار

مکانیک

دانشکده ها

دکتر حمید جعفری قریه علی

ادبیات و علوم انسانی

دانشکده ها

دکتر علی آرمند نژاد

ریاضی

دانشکده ها

دکتر مهدی ملایی

علوم پایه

دانشکده ها

دکتر حمیدرضا روستا

کشاورزی

دانشکده ها

دکتر یاسر شریفی

فنی و مهندسی

گروه ها

دکتر محمدحسین شمشیری

باغبانی

گروه ها

دکتر محسن حمیدپور

علوم خاک

گروه ها

دکتر شهاب مداح حسینی

زراعت و اصلاح نباتات

گروه ها

دکتر محمدامین جلالی

گیاهپزشکی

گروه ها

دکتر حسن رنجبر عسکری

فیزیک

گروه ها

دکتر علی اکبر مولایی

ادبیات عرب

گروه ها

دکتر نرگس باقری

زبان و ادبیات فارسی

گروه ها

دکتر رضا مهرابی نژاد

مکانیک

گروه ها

دکتر مرتضی جعفرپور

ریاضی

گروه ها

دکتر حسین مهرابی نژاد

شیمی

دانشجویان

غلامرضا طالبی

دکتری ریاضی

دانشجویان

واحد باقری

دکتری باغبانی

دانشجویان

فریبا رحمانی

دکتری شیمی

دانشجویان

زهرا راکی

ارشد فیزیک

دانشجویان

سعیده محتشمی

ارشد ریاضی

دانشجویان

الهام صادقی

ارشد باغبانی

دانشجویان

امید اخوان

ارشد زبان و ادبیات انگلیسی

دانشجویان

سعید رمشکی

ارشد زبان و ادبیات فارسی

دانشجویان کارشناسی دارای مقاله

حامد فاتحی

کارشناسی فیزیک مهندسی

دانشجویان کارشناسی دارای مقاله

فهیمه سلمه

کارشناسی فیزیک

دانش آموزی

حسین میرزایی

 

دانش آموزی

امیر حسین فتوحی

 

دانش آموزی

سید جلال پور باقری

 

دانش آموزی

علی تقوی رشیدی

 

دانش آموزی

محمد حسین طالبی پور

 

پژوهشگران برتر سال 94

ماهیت

نام و نام خانوادگی

 

پیشکسوت

دکتر محمد امین سمیع

گیاه پزشکی

جوان

دکتر حسن حاج عبدالهی

مکانیک

دانشکده ها

دکتر حسین شیرانی

کشاورزی

دانشکده ها

دکتر مرتضی جعفر پور

ریاضی

دانشکده ها

دکتر مسعود کریمی پور

علوم پایه

دانشکده ها

دکتر رضا مهرابی نژاد

فنی ومهندسی

دانشکده ها

دکتر مصطفی هادوی نژاد

اقتصاد و مدیریت

گروه ها

دکتر حمید رضا روستا

باغبانی

گروه ها

دکتر عیسی اسفندیار پور

خاکشناسی

گروه ها

دکتر اصغر رحیمی

زراعت و اصلاح نباتات

گروه ها

دکتر مهدی ضیا الدینی

گیاهپزشکی

گروه ها

دکتر علی دره کردی

شیمی

گروه ها

دکتر احمد نژادسجادی

تربیت بدنی

گروه ها

دکتر یاسر شریفی

عمران

گروه ها

دکتر سجاد صیفوری

مکانیک

گروه ها

دکتر فاطمه پنجه علی بیک

ریاضی

گروه ها

دکتر مهدی ملایی

فیزیک

کارمند

الهام دهقان

 

دانشجویان

فاطمه زرمهی

دکتری ریاضی

دانشجویان

مژگان مسعودی

دکتری شیمی

دانشجویان

الهه شبانی

ارشد فیزیک

دانشجویان

مهین ادیب

ارشد زراعت

دانشجویان

ایرج کوچمی

ایده برتر زیستی

دانش آموزی

بهروز خیام

 

دانش آموزی

محمد جوانشاه

 

دانش آموزی

محمدرضا حسین زاده

 

دانش آموزی

عهدیه صالحی

 

دانش آموزی

فاطمه پران پور

 

پژوهشگران برتر سال 95

ماهیت

نام و نام خانوادگی

 

پیشکسوت

دکتر حسین شیرانی

خاکشناسی

IF/MIFبا بیشترین

دکتر اسماعیل حیدری بفروئیه

شیمی

جوان

دکتر مسعود کریمی پور

فیزیک

دانشکده ها

دکتر محسن حمید پور

کشاورزی

دانشکده ها

دکتر فاطمه پنجه علی بیک

علوم ریاضی

دانشکده ها

دکتر مهدی ملایی

علوم پایه

دانشکده ها

دکتر حسن حاج عبداللهی

فنی و مهندسی

دانشکده ها

دکتر عبد الرضا کاظمی

ادبیات و علوم انسانی

گروه ها

دکتر حمید رضا کریمی

باغبانی

گروه ها

دکتر وحید مظفری

خاکشناسی

گروه ها

دکتر حسین دشتی

زراعت و اصلاح نباتات

گروه ها

دکتر حمزه ایزدی

گیاهپزشکی

گروه ها

دکتر حمید رضا مسعودی

شیمی

گروه ها

دکتر سید صادق ناصر علوی

عمران

گروه ها

دکتر مصطفی مالکی مقدم

معدن

گروه ها

دکتر علی توکلی

ریاضی

گروه ها

دکتر علی رحمتی

فیزیک

گروه ها

دکتر محمد دهقانی سر یزدی

مهندسی کامپیوتر

کار آفرینی

دکتر روح الله صابری

 

کار آفرینی

دکتر علی علیزاده

 

کار آفرینی

دکتر مسعود روحانی مقدم

 

ارتباط با صنعت

دکتر مصطفی مالکی مقدم

 

ارتباط با صنعت

دکتر غلامعباس پارساپور

 

ارتباط با صنعت

دکتر حسین کاظمی

 

ارتباط با صنعت

مجتبی رحیمی

 

ارتباط با صنعت

سیدمحمد باقر مرعشی

 

دانشجویان

صادق زیبایی

دکتری ریاضی

دانشجویان

مائده ملایی

دکتری گیاهپزشکی

دانشجویان

علیرضا بهادر

دکتری فیزیک

دانشجویان

سلمان احمدی اصل

ارشد ریاضی

دانشجویان

فهیمه حاج اسماعیلی

ارشد مدیریت دولتی

دانشجویان

مژگان قلی زاده

ارشد اصلاح نباتات

دانشجویان

مطهره درویشی

ارشد فیزیک

دانش آموزی

زهرا خیرخواه

 

دانش آموزی

محمود ریاحی

 

دانش آموزی

فرزاد ذاکری

 

پژوهشگران برتر سال 96

ماهیت

نام و نام خانوادگی

 

پیشکسوت

دکتر عیسی اسفندیارپور

علوم خاک

ارتباط با صنعت

دکتر سعید زند وکیلی

معدن

بیشترین ارجاعات

دکتر اسماعیل حیدری

شیمی

IF/MIFبا بیشترین

دکتر اسماعیل حیدری

شیمی

جوان

دکتر محمد ثابت

شیمی

دانشکده ها

دکتر حمیدرضا روستا

کشاورزی

دانشکده ها

دکتر داوود فروتن نیا

ریاضی و کامپیوتر

دانشکده ها

دکتر علی دره کردی

علوم پایه

دانشکده ها

دکتر یاسر شریفی

فنی و مهندسی

دانشکده ها

دکتر حسین صیادی

علوم اداری و اقتصاد

دانشکده ها

دکتر حمید جعفری قریه علی

ادبیات و علوم انسانی

گروه ها

دکتر هادی ضیاء الدینی

عمران

گروه ها

دکتر محسن میرزایی

مکانیک

گروه ها

دکتر علیرضا طالبی­زاده

مهندسی شیمی

گروه ها

دکتر مهران نامجو

ریاضی

گروه ها

دکتر سعید حاتمی

زبان و ادبیات فارسی

گروه ها

دکتر احمد قرایی

علوم قرآن و حدیث

گروه ها

دکتر حمد ا... راوند

زبان انگلیسی

گروه ها

دکتر اسماعیل حیدری

شیمی

گروه ها

دکتر حسن رنجبر عسکری

فیزیک

گروه ها

دکتر پیمان عباس زاده

علوم خاک

گروه ها

دکتر روح ا... صابری

گیاه پزشکی

گروه ها

دکتر سید حسین میردهقان

علوم باغبانی

کارمند

دکتر کاظم محمدیان نژاد

 

دانشجویان

هادی روپایی

دکتری ریاضی

دانشجویان

فریبا رحمانی

دکتری شیمی

دانشجویان

علی اصغری نژاد برزی

دکتری فیزیک

دانشجویان

احمد استاجی

دکتری باغبانی

دانشجویان

مژگان محمدزاده

دکتری گیاهپزشکی

دانشجویان

معظمه مهران

ارشد فیزیک

دانشجویان

نازگل شمس زاده

ارشد شیمی

دانشجویان

علی سیاح پور

ارشد مدیریت

دانشجویان

هادی فداکار

ارشد مکانیک

دانشجویان

سعدالله راوند

ارشد زبان انگلیسی

دانش آموزی

محمد احسان خدایی

 

دانش آموزی

محمدجواد طالبی زاده

 

دانش آموزی

علی احمدی