تالیف‌‌‌‌‌‌ و‌‌‌‌‌‌‌ ترجمه‌‌‌‌ کتاب

معاونت پژوهش و فن آوری

در‌ خصوص‌‌ تالیف‌‌‌‌‌‌ و‌‌‌‌‌‌‌ ترجمه‌‌‌‌ کتاب

 یکی از وظایف معاونت پژوهشی دانشگاه ایجاد تسهیلات لازم برای چاپ و نشر کتب تألیف و ترجمه شده توسط اساتید، صاحب‌نظران علم و تحقیق می‌باشد.

  • آیین‌نامه طرح

  • شیوه‌نامه امتیازدهی

  • فرم پیشنهادیه

  • فرم داوری

  • گردش کار