صفحه نخست » اخبار و رویدادها » گزارش تصویری برنامه‌های دهه‌ی سرآمدی آموزش

گزارش تصویری برنامه‌های دهه‌ی سرآمدی آموزش
دردانشکده کشاورزی
کارگاه آشنایی با نرم افزار Excel 
با تدریس خانم دکتر فاطمه سروش برگزار شد.