صفحه نخست » اخبار و رویدادها » گزارش تصویری برنامه‌های دهه‌ی سرآمدی آموزش

گزارش تصویری برنامه‌های دهه‌ی سرآمدی آموزش
در دانشکده کشاورزی
کارگاه آموزشی «ابزارهای نمونه‌گیری و آماری در علوم کشاورزی»
با تدریس آقای دکتر سید رسول صحافی برگزار شد.