درباره امور اداری

معاونت توسعه مدیریت و منابع

معرفی امور اداری دانشگاه ولی‌عصر (عج)

مدیریت امور اداری و پشتیبانی به عنوان یکی از مدیریت‌های زیر مجموعه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه محسوب می‌شود. این مدیریت شامل اداره‌های کارگزینی، امور عمومی و تدارکات، رفاه و انبار مرکزی بوده و کلیه امور مربوط به فرآیند‌های اداری، رفاهی و کارگزینی دانشگاه را مدیریت می‌نماید.

خلاصه وظایف مدیریت امور اداری و پشتیبانی

- انجام کلیه امور پرسنلی دانشگاه بر اساس آیین نامه‌های استخدامی اعضاء هیأت علمی و اعضاء غیر هیأت علمی
- برقراری ارتباطات اداری درون و برون سازمانی دانشگاه
- تأمین و تخصیص نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه
-جذب و فراهم نمودن امکانات و تسهیلات رفاهی برای کارکنان و اعضای هیأت علمی
- سایر فعالیت‌های مرتبط با امور اداری

مدیر امور اداری

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

کارشناسان

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.