گلخانه گروه ژنتیک و تولید گیاهی

درباره گلخانه گروه ژنتیک و تولید گیاهی

فضای حدود 200 متر مربع گلخانه تحقیقاتی جهت تکثیر و پرورش گیاهان و انجام تیمارهای مربوط به  فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشجویان و طرح‌های تحقیقاتی اعضای هیات علمی گروه استفاده می‏ گردد.