سید مجتبی صباغ جعفری

مدیر دفتر فناوری اطلاعات 

(دکتری - هوش مصنوعی و نرم افزار)
mojtaba.sabbagh@vru.ac.ir
تلفن دفتر: 3431312192- 034

علی شکیبا

معاون دفتر فناوری اطلاعات 

(دکتری - علوم کامپیوتر)
ali.shakiba@vru.ac.ir
تلفن دفتر: 3431312192- 034

کارشناسان

نجمه جلالی

(کارشناس نرم افزار)
n.jalali@vru.ac.ir
تلفن: 
 3431312164 - 034

محمدرضا درانی

(مدیر مرکز کامپیوتر دانشکده علوم)
mr.dorrani@vru.ac.ir
تلفن: 3431312436-034

مهدی خسروی

(کارشناس شبکه و سخت افزار)
me.khosravi@vru.ac.ir
تلفن: 3431312184-034

امیر غفاربیگی

(مدیر وب سایت، ایمیل و مرکز کامپیوتر دانشکده ادبیات)
ghb@vru.ac.ir
تلفن: 3431312377-034

سلمان علیمحمدی

(مدیر مرکز کامپیوتر دانشکده ریاضی و فایل سرور)
alimohamadi@vru.ac.ir
تلفن: 3431312283-034

امین حجت

(مسوول اینترنت)
hojat@vru.ac.ir
تلفن: 3431312032-034

سعید مطلبی پاقلعه

s.motallebi@vru.ac.ir
تلفن: 3431312377-034

مدیران سابق:
دکتر محمدرضا حیدریان
دکتر سیدجلال سیدیزدی
دکتر علی‌رضا حسینی دهمیری
دکتر سید مجتبی صباغ جعفری

  • شبکه دانشگاه

  • HPC

  • سایت‌ها و کارگاه‌ها

  • سرورها و سامانه‌ها

  • اعضا