درباره مدیریت پژوهشی

معاونت پژوهش و فن آوری

معرفی مدیریت پژوهشی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

شرح وظایف مدیر پژوهشی:

 1. دبیر شورای پژوهشی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات شورا.
 2. تنظیم برنامه های پژوهشی دانشگاه در قالب سیاستها و خط مشی های مصوب.
 3. تصمیم گیری در مورد برنامه های پژوهشی.
 4. انجام بررسی های لازم در مورد تغییر و یا توسعه برنامه های تحقیقاتی و پژوهشی و تطبیق آن با نیازهای کشور.
 5. اظهار نظر در مورد اعتبارات پژوهشی دانشگاه .
 6. انجام بررسی های لازم برای شناخت نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه.
 7. تامین امکانات تجهیزاتی و وسایل لازم مورد نیاز پروژه ها با کمک واحدهای مربوطه.
 8. انجام کلیه امور مربوط به انعقاد قراردادهای تحقیقاتی و اقدام درخصوص اجرای آنها.
 9. همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های پژوهشی دانشکده ها و واحدهای مختلف تحقیقاتی.
 10. ارزشیابی پیشرفت فعالیت های پژوهشی دانشگاه و تهیه گزارش سالیانه.
 11. انجام کلیه امور مربوط به پژوهانه (گرنت)، تشویقی مقالات و ... اعضای هیات علمی و دانشجویان دکتری
 12. انجام امور مربوط به فرصت های مطالعاتی و سفرهای علمی اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 13. برنامه ریزی و همکاری با اعضای هیات علمی در انتشار تالیف و یا کتب ترجمه
 14. برنامه ریزی و هماهنگی درخصوص برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی در دانشگاه
 15. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

مدیر کل امور پژوهشی دانشگاه

تلفن تماس:03431312513

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

مدیران سابق

نام ونام خانوادگی رشته تخصصیدوران مدیریت
دکتر فضل الله سلطانیعمران آبان 1379 تا تیر 1382
دکتر سهیلا فغفوری زبان انگلیسیتیر 1382 تا مهر 1383
دکتر رضا فرهی مقدمفیزیک مهر 1383 تا آذر 1384
دکتر جعفر رضاییمدیریتآذر 1384 تا شهریور 1387
غلامرضا خوش سیمامدیریتشهریور 1387 تا مهر 1390
دکتر مرتضی جعفرپورریاضی مهر 1390

کارشناسان پژوهشی

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.