مهدی ضیاءالدینی

zia-adini_mehdi

مهدی ضیاءالدینی

سمت: رئیس دانشکده کشاورزی
تاریخ تولد : 1353
تلفن ثابت : 31312041-034
پست الکترونیک : ziaaddini@vru.ac.ir
آدرس : رفسنجان، دانشگاه ولی­ عصر(عج)

سابقه فعالیت