دکتر روح الله صابری

saberi_rohollah

دکتر روح الله صابری

سمت: رئیس دانشکده کشاورزی
تاریخ تولد : 1358
تلفن ثابت : 31312041-034 و 31312471-034
پست الکترونیک : r.saberi@vru.ac.ir
آدرس : رفسنجان، دانشگاه ولی­ عصر(عج)

سابقه فعالیت