دکتر وحید مظفری

mozafari

دکتر وحید مظفری

سمت: رئیس دانشکده کشاورزی
تاریخ تولد : 1346
تلفن ثابت : 31312041-034
پست الکترونیک : mozafari@vru.ac.ir
آدرس : رفسنجان، دانشگاه ولی­ عصر(عج)

سابقه فعالیت