ابلاغیه

صفحه نخست » ابلاغیه

آقای دکتر سید رسول صحافی به عنوان معاون آموزشی، دانشجویی و فرهنگی دانشکده کشاورزی منصوب شدند

در دی ماه ۱۴۰۰ طی ابلاغی از سوی رئیس محترم دانشگاه ولی عصر(عج) «آقای دکتر سید رسول صحافی» ...

آقای دکتر روح الله صابری به سرپرست دانشکده کشاورزی منصوب شدند

در تاریخ هشتم مهر ماه ۱۴۰۰ طی ابلاغی از سوی رئیس محترم دانشگاه ولی عصر(عج) «آقای دکتر روح ...

خانم دکتر بتول مهدوی به مدیریت گروه ژنتیک و تولید گیاهی منصوب شدند

در تاریخ دوشنبه بیستم بهمن ماه ۹۹ طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه ولی عصر(عج) «دکتر بتول مهدوی» به ...

آقای دکتر محمود رضا رقامی به مدیریت گروه علوم باغبانی منصوب شدند

در تاریخ یکشنبه دوم شهریورماه ۹۹ طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه ولی عصر(عج) «دکتر محمود رضا رقامی» به ...

خانم دکتر ملیحه لطیفی به مدیریت گروه گیاهپزشکی منصوب شدند

در تاریخ چهارشنبه بیست و پنجم تیرماه ۹۹ طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه ولی عصر(عج) «دکتر ملیحه ...

اعضای کمیسیون تخصصی کشاورزی از سوی ریاست محترم دانشگاه تعیین شدند

در تاریخ یکشنبه هشتم دی ماه ۹۸ طی ابلاغی از سوی رئیس محترم دانشگاه ولی عصر(عج) افراد ذیل  ...

آقای دکتر فرشاد فتحیان به مدیریت گروه علوم و مهندسی آب منصوب شدند

در تاریخ شنبه سی ام آذرماه ۹۸ طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه ولی عصر(عج) «دکتر فرشاد فتحیان» به ...