دکتر صحافی

صفحه نخست » دکتر صحافی

آقای دکتر سید رسول صحافی به عنوان معاون آموزشی، دانشجویی و فرهنگی دانشکده کشاورزی منصوب شدند

در دی ماه ۱۴۰۰ طی ابلاغی از سوی رئیس محترم دانشگاه ولی عصر(عج) «آقای دکتر سید رسول صحافی» ...