سرپرست مزرعه آموزشی

صفحه نخست » سرپرست مزرعه آموزشی

آقای دکتر واحد باقری به عنوان سرپرست مزرعه آموزشی دانشکده کشاورزی منصوب شدند

در تاریخ سه شنبه ۱۵ بهمن ماه ۹۸ طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه ولی عصر(عج) «دکتر واحد ...