مدیر مزرعه آموزشی

صفحه نخست » مدیر مزرعه آموزشی

از سوی ریاست محترم دانشگاه، از سمت قبلی آقای دکتر آرمان آذری به عنوان مدیر مزرعه آموزشی دانشکده کشاورزی قدردانی شد

در تاریخ چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۹۸ طی ابلاغی از سوی رئیس محترم دانشگاه ولی عصر(عج) از تلاشها ...