مدیر گروه

صفحه نخست » مدیر گروه

خانم دکتر فاطمه سروش به مدیریت گروه علوم و مهندسی آب منصوب شدند

در دی ماه ۱۴۰۰ طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه ولی عصر(عج) «دکتر فاطمه سروش» به مدت دو سال ...

خانم دکتر بتول مهدوی به مدیریت گروه ژنتیک و تولید گیاهی منصوب شدند

در تاریخ دوشنبه بیستم بهمن ماه ۹۹ طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه ولی عصر(عج) «دکتر بتول مهدوی» به ...

آقای دکتر محمود رضا رقامی به مدیریت گروه علوم باغبانی منصوب شدند

در تاریخ یکشنبه دوم شهریورماه ۹۹ طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه ولی عصر(عج) «دکتر محمود رضا رقامی» به ...