مدیر گروه علوم و مهندسی آب

صفحه نخست » مدیر گروه علوم و مهندسی آب

خانم دکتر فاطمه سروش به مدیریت گروه علوم و مهندسی آب منصوب شدند

در دی ماه ۱۴۰۰ طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه ولی عصر(عج) «دکتر فاطمه سروش» به مدت دو سال ...

تشکر از سمت قبلی آقای دکتر فرشاد فتحیان

در دی ماه ۱۴۰۰ طی پیامی از سوی رئیس دانشگاه ولی عصر(عج) از زحمات آقای «دکتر فرشاد فتحیان» ...