مزرعه

صفحه نخست » مزرعه

ایستگاه هواشناسی دانشگاه ولی عصر(عج) در مزرعه دانشکده کشاورزی افتتاح گردید

با حضور آقای دکتر رنجبر کریمی ریاست محترم دانشگاه ولی عصر(عج) و تنی چند از مسئولین دانشگاه ، ...