معاون آموزشی، دانشجویی و فرهنگی

صفحه نخست » معاون آموزشی، دانشجویی و فرهنگی

آقای دکتر سید رسول صحافی به عنوان معاون آموزشی، دانشجویی و فرهنگی دانشکده کشاورزی منصوب شدند

در دی ماه ۱۴۰۰ طی ابلاغی از سوی رئیس محترم دانشگاه ولی عصر(عج) «آقای دکتر سید رسول صحافی» ...

آقای دکتر محمد حسین شمشیری به معاون آموزشی، تحصیلات تکمیلی، دانشجویی و فرهنگی دانشکده کشاورزی منصوب شدند

در تاریخ شنبه ۱۴ دی ماه ۹۸ طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه ولی عصر(عج) «دکتر محمد حسین ...