معاون آموزشی دانشکده

صفحه نخست » معاون آموزشی دانشکده

تشکر از سمت قبلی آقای دکتر محمد حسین شمشیری

در دی ماه ۱۴۰۰ طی پیامی از سوی رئیس دانشگاه ولی عصر(عج) از زحمات آقای «دکتر محمد حسین ...