پیام تقدیر و تشکر

صفحه نخست » پیام تقدیر و تشکر

تشکر از سمت قبلی آقای دکتر فرشاد فتحیان

در دی ماه ۱۴۰۰ طی پیامی از سوی رئیس دانشگاه ولی عصر(عج) از زحمات آقای «دکتر فرشاد فتحیان» ...

تشکر از سمت قبلی آقای دکتر محمد حسین شمشیری

در دی ماه ۱۴۰۰ طی پیامی از سوی رئیس دانشگاه ولی عصر(عج) از زحمات آقای «دکتر محمد حسین ...

تشکر از سمت قبلی آقای دکتر وحید مظفری

در تاریخ هشتم مهر ماه ۱۴۰۰ طی پیامی از سوی رئیس دانشگاه ولی عصر(عج) از زحمات آقای «دکتر ...

تشکر از سمت قبلی آقای دکتر احمد حسینی

در تاریخ دوشنبه بیستم بهمن ماه ۹۹ طی پیامی از سوی رئیس دانشگاه ولی عصر(عج) از زحمات آقای ...

تشکر از سمت قبلی آقای دکتر حمید رضا روستا

در تاریخ یکشنبه دوم شهریورماه ۹۹ طی پیامی از سوی رئیس دانشگاه ولی عصر(عج) از زحمات آقای «دکتر ...

تشکر از سمت قبلی آقای دکتر احمد حسینی

در تاریخ چهارشنبه بیست و پنجم تیرماه ۹۹ طی پیامی از سوی رئیس دانشگاه ولی عصر(عج) از زحمات ...