کمیسیون تخصصی کشاورزی

صفحه نخست » کمیسیون تخصصی کشاورزی

اعضای کمیسیون تخصصی کشاورزی از سوی ریاست محترم دانشگاه تعیین شدند

در تاریخ یکشنبه هشتم دی ماه ۹۸ طی ابلاغی از سوی رئیس محترم دانشگاه ولی عصر(عج) افراد ذیل  ...