گروه گیاهپزشکی

صفحه نخست » گروه گیاهپزشکی

تشکر از سمت قبلی آقای دکتر احمد حسینی

در تاریخ چهارشنبه بیست و پنجم تیرماه ۹۹ طی پیامی از سوی رئیس دانشگاه ولی عصر(عج) از زحمات ...

خانم دکتر ملیحه لطیفی به مدیریت گروه گیاهپزشکی منصوب شدند

در تاریخ چهارشنبه بیست و پنجم تیرماه ۹۹ طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه ولی عصر(عج) «دکتر ملیحه ...