صفحه نخست » اطلاعیه‌ها » قابل توجه دانشجویان پسر مشمول نظام وظیفه (کلیه مقاطع تحصیلی)

دانشجویان مشغول به خدمت سربازی و مشمولین: با انتخاب گزینه چاپ برگه درخواست معافیت تحصیلی (گزارش ۵۱۶۳ ) و چاپ آن در قسمت پذیرش غیر حضوری سیستم گلستان که مسیر آن قبلا در راهنمای پذیرش غیرحضوری توضیح داده شده است به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه نمایند و برگه معافیت صادرشده توسط دفاتر پلیس +۱۰ حداکثر تا سه شنبه ۹۹/۸/۲۷ به دانشگاه ارسال شود.  طبق اطلاعیه های قبل دانشجویان مقطع کارشناسی باید برگه معافیت را همراه با سایر مدارک ثبت نامی ارسال نمایند.

آدرس: رفسنجان، میدان امام خمینی، دانشگاه ولی عصر(عج) ، صندوق پستی ۵۱۸، کد‌پستی ۷۷۱۸۸۹۷۱۱۱، اداره کل آموزش

حتما روی پاکت پستی برگه معافیت تحصیلی قید شود.

تذکر مهم: عدم اقدام در مهلت تعیین شده منجر به ثبت غیبت نظام وظیفه خواهد شد.

در صورت وجود هر گونه ابهام با شماره های ذیل تماس برقرار نمائید.

۰۳۴۳۱۳۱۲۱۶۱  داخلی ۱۱۵، ۱۱۷ و ۱۰۸