اطلاعیه‌ها

دانشکده کشاورزی

آقای دکتر فرشاد فتحیان به مدیریت گروه علوم و مهندسی آب منصوب شدند
در تاریخ شنبه سی ام آذرماه ۹۸ طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه ولی عصر(عج) «دکتر فرشاد فتحیان» به مدت دو ...
تبریک در خصوص دانشجوی پژوهشگر برتر گروه گیاهپزشکی
خانم مهندس مژده مرادی پور دانشجوی کارشناسی ارشد گروه گیاه پزشکی به عنوان پژوهشگر برتر دانشجویی در استان کرمان در گروه ...
ارتقا مرتبه عضو هیات علمی گروه گیاهپزشکی
ارتقا مرتبه عضو هیات علمی دانشگاه به گزارش هیأت ممیزه دانشگاه ولی‌عصر(عج) در جلسه‌ی مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ اولین جلسه از دوره ...
تقدیر و تشکر ریاست دانشگاه از ریاست دانشکده کشاورزی
تقدیر و تشکر از آقای دکتر وحید مظفری در تاریخ چهارشنبه اول آبان ماه ۹۸ طی نامه ای از سوی ...
آقای دکتر عیسی اسفندیارپور به مدیریت گروه علوم و مهندسی خاک منصوب شدند
در تاریخ چهارشنبه دهم مهر ماه ۹۸ طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه ولی عصر(عج) «دکتر عیسی اسفندیارپور بروجنی» به مدت دو ...
خانم دکتر اکرم سیفی به مدیریت گروه علوم و مهندسی آب منصوب شدند
در تاریخ چهارشنبه دهم مهر ماه ۹۸ طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه ولی عصر(عج) «دکتر اکرم سیفی» به مدت دو سال ...