Downloads

معاونت پژوهش و فن آوری

برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی کشاورزی

file name : -درسی-دوره-کارشناسی-ارشد-رشته-حشره-شناسی-کشاورزی.pdf
file size : 6 MB
دانلود

برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته بیماری شناسی گیاهی

file name : -درسی-دوره-کارشناسی-ارشد-رشته-بیماری-شناسی-گیاهی.pdf
file size : 9 MB
دانلود

برنامه زمان بندی ارائه دروس دوره کارشناسی رشته مهندسی گیاهپزشکی

file name : -زمان-بندی-ارائه-دروس-دوره-کارشناسی-رشته-مهندسی-گیاهپزشکی.pdf
file size : 127 KB
دانلود

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته مهندسی گیاهپزشکی

file name : -درسی-دوره-کارشناسی-رشته-مهندسی-گیاهپزشکی.pdf
file size : 7 MB
دانلود

برنامه زمان بندی ارائه دروس دوره دکتری رشته مدیریت منابع خاک–گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضی

file name : -زمان-بندی-ارائه-دروس-دوره-دکتری-رشته-مدیریت-منابع-خاک–گرایش-منابع-خاک-و-ارزیابی-اراضی.pdf
file size : 126 KB
دانلود

برنامه زمان بندی ارائه دروس دوره دکتری رشته مدیریت منابع خاک –گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضی

file name : -زمان-بندی-ارائه-دروس-دوره-دکتری-رشته-مدیریت-منابع-خاک-–گرایش-منابع-خاک-و-ارزیابی-اراضی.pdf
file size : 126 KB
دانلود

برنامه زمان بندی ارائه دروس دوره دکتری رشته مدیریت منابع خاک –گرایش فیزیک و حفاظت خاک

file name : -زمان-بندی-ارائه-دروس-دوره-دکتری-رشته-مدیریت-منابع-خاک-–گرایش-فیزیک-و-حفاظت-خاک.pdf
file size : 124 KB
دانلود

برنامه زمان بندی ارائه دروس دوره دکتری رشته مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک-گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه

file name : -زمان-بندی-ارائه-دروس-دوره-دکتری-رشته-مدیریت-حاصلخیزی-و-زیست-فناوری-خاک-گرایش-شیمی-و-حاصلخیزی-خاک-و-تغذیه-گیاه.pdf
file size : 127 KB
دانلود

برنامه زمان بندی ارائه دروس دوره دکتری رشته مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک-گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

file name : -زمان-بندی-ارائه-دروس-دوره-دکتری-رشته-مدیریت-حاصلخیزی-و-زیست-فناوری-خاک-گرایش-بیولوژی-و-بیوتکنولوژی-خاک.pdf
file size : 125 KB
دانلود

برنامه درسی دوره دکتری رشته مدیریت منابع خاک

file name : -درسی-دوره-دکتری-رشته-مدیریت-منابع-خاک.pdf
file size : 4 MB
دانلود

برنامه درسی دوره دکتری رشته مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک

file name : -درسی-دوره-دکتری-رشته-مدیریت-حاصلخیزی-و-زیست-فناوری-خاک.pdf
file size : 3 MB
دانلود

برنامه زمان بندی ارائه دروس دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت منابع خاک-گرایش منابع خاک و ارزیابی

file name : -زمان-بندی-ارائه-دروس-دوره-کارشناسی-ارشد-رشته-مدیریت-منابع-خاک-گرایش-منابع-خاک-و-ارزیابی.pdf
file size : 124 KB
دانلود