Downloads

معاونت پژوهش و فن آوری

برنامه زمان بندی ارائه دروس دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت منابع خاک-گرایش فیزیک و حفاظت خاک

file name : -زمان-بندی-ارائه-دروس-دوره-کارشناسی-ارشد-رشته-مدیریت-منابع-خاک-گرایش-فیزیک-و-حفاظت-خاک.pdf
file size : 119 KB
دانلود

برنامه زمان بندی ارائه دروس دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک-گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک

file name : -زمان-بندی-ارائه-دروس-دوره-کارشناسی-ارشد-رشته-مدیریت-حاصلخیزی-و-زیست-فناوری-خاک-گرایش-شیمی-و-حاصلخیزی-خاک.pdf
file size : 120 KB
دانلود

برنامه زمان بندی ارائه دروس دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک-گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

file name : -زمان-بندی-ارائه-دروس-دوره-کارشناسی-ارشد-رشته-مدیریت-حاصلخیزی-و-زیست-فناوری-خاک-گرایش-بیولوژی-و-بیوتکنولوژی-خاک.pdf
file size : 129 KB
دانلود

برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت منابع خاک

file name : -درسی-دوره-کارشناسی-ارشد-رشته-مدیریت-منابع-خاک.pdf
file size : 3 MB
دانلود

برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک

file name : -درسی-دوره-کارشناسی-ارشد-رشته-مدیریت-حاصلخیزی-و-زیست-فناوری-خاک.pdf
file size : 3 MB
دانلود

برنامه زمان بندی ارائه دروس دوره کارشناسی رشته علوم و مهندسی خاک

file name : -زمان-بندی-ارائه-دروس-دوره-کارشناسی-رشته-علوم-و-مهندسی-خاک.pdf
file size : 108 KB
دانلود

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته علوم و مهندسی خاک

file name : -درسی-دوره-کارشناسی-رشته-علوم-و-مهندسی-خاک.pdf
file size : 8 MB
دانلود

برنامه زمان بندی ارائه دروس دوره دکتری رشته علوم و مهندسی باغبانی-گرایش فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی

file name : -زمان-بندی-ارائه-دروس-دوره-دکتری-رشته-علوم-و-مهندسی-باغبانی-گرایش-فیزیولوژی-تولید-و-پس-از-برداشت-گیاهان-باغبانی.pdf
file size : 125 KB
دانلود

برنامه زمان بندی ارائه دروس دوره دکتری رشته علوم و مهندسی باغبانی-گرایش اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی

file name : -زمان-بندی-ارائه-دروس-دوره-دکتری-رشته-علوم-و-مهندسی-باغبانی-گرایش-اصلاح-و-بیوتکنولوژی-گیاهان-باغبانی.pdf
file size : 124 KB
دانلود

برنامه درسی دوره دکتری رشته علوم و مهندسی باغبانی

file name : -درسی-دوره-دکتری-رشته-علوم-و-مهندسی-باغبانی.pdf
file size : 4 MB
دانلود

برنامه زمان بندی ارائه دروس دوره کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی باغبانی-گرایش گیاهان زینتی

file name : -زمان-بندی-ارائه-دروس-دوره-کارشناسی-ارشد-رشته-علوم-و-مهندسی-باغبانی-گرایش-گیاهان-زینتی.pdf
file size : 123 KB
دانلود

برنامه زمان بندی ارائه دروس دوره کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی باغبانی-گرایش گیاهان داروئی

file name : -زمان-بندی-ارائه-دروس-دوره-کارشناسی-ارشد-رشته-علوم-و-مهندسی-باغبانی-گرایش-گیاهان-داروئی.pdf
file size : 123 KB
دانلود