صفحه نخست » Personnel » آرمان آذری

آرمان آذری

هیات علمی ژنتیک و تولید گیاهی
دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۰۷

ایمیل: Armanazari AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم