صفحه نخست » Personnel » ابراهیم صداقتی

ابراهیم صداقتی

هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری بیماری‌شناسی گیاهی - قارچ شناسی - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۰۸

ایمیل: sedaghati AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم