صفحه نخست » Personnel » احمد تاج­ آبادی پور

احمد تاج­ آبادی پور

هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک
دکتری حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه - استاد

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۵۳

ایمیل: Tajabadi AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم