صفحه نخست » Personnel » احمد حسینی

احمد حسینی

هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری بیماری‌شناسی گیاهی - ویروس شناسی - دانشيار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۲۹

ایمیل: hosseini AT vru.ac.ir

وب سایت