صفحه نخست » Personnel » اصغر رحیمی

اصغر رحیمی

هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی
دکتری زراعت - استاد

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۰۷

ایمیل: rahimia AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم