صفحه نخست » Personnel » اعظم زین الدینی

اعظم زین الدینی

هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری بیماری‌شناسی گیاهی- نماتدشناسی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۶۴۵

ایمیل: zeynadini AT vru.ac.ir

وب سایت