صفحه نخست » Personnel » حسین دشتی

حسین دشتی

هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی
دکتری اصلاح نباتات - استاد 

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۲۳

ایمیل: dashti AT vru.ac.ir

وب سایت