صفحه نخست » Personnel » حسین علایی

حسین علایی

هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری بیماری‌شناسی گیاهی - قارچ شناسی- دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۱۴

ایمیل: hossein.alaei AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم