صفحه نخست » Personnel » حمزه ایزدی

حمزه ایزدی

هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری حشره‌شناسی کشاورزی- فیزیولوژی و سم شناسی - استاد

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۱۲

ایمیل: izadi AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم