صفحه نخست » Personnel » رضا عسکری

رضا عسکری

کارشناس گروه علوم و مهندسی خاک
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۰۴۷-۰۳۴

پست الکترونیک: reza.askari@vru.ac.ir