صفحه نخست » Personnel » شهناز شهیدی

شهناز شهیدی

هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری حشره‌شناسی کشاورزی- مقاومت - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۶۴۴

ایمیل: Shahidi AT vru.ac.ir

وب سایت