صفحه نخست » Personnel » علی علیزاده

علی علیزاده

هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری حشره‌شناسی کشاورزی- سم شناسی و فیزیولوژی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۹۴

ایمیل: a.alizadeh AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم