صفحه نخست » Personnel » فاطمه حسینی ‎نوه

فاطمه حسینی ‎نوه

هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری حشره‌شناسی کشاورزی- بیوسیستماتیک - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۶۴۱

ایمیل: fnaveh AT vru.ac.ir

وب سایت