صفحه نخست » Personnel » محمد امین جلالی

محمد امین جلالی

هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری حشره‌شناسی‌کشاورزی- اکولوژی و کنترل بیولوژیک - استاد

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۳۶

ایمیل: ma.jalali AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه