صفحه نخست » Personnel » محمد امین سمیع

محمد امین سمیع

هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری حشره‌شناسی کشاورزی-اکولوژی و کنترل بیولوژیک - استاد

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۲۲

ایمیل: samih AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم