صفحه نخست » Personnel » محمد حشمتی رفسنجانی

محمد حشمتی رفسنجانی

هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک
دکتری شیمی خاک - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۰۵

ایمیل: heshmati AT vru.ac.ir

وب سایت