صفحه نخست » Personnel » محمد رضا دهقانی

محمد رضا دهقانی

هیات علمی بازنشسته گروه ژنتیک و تولید گیاهی
دکتری اصلاح نباتات، گرایش بیومتری - استادیار

ایمیل: m.r.dehghani AT vru.ac.ir

وب سایت