صفحه نخست » Personnel » پژمان خدایگان

پژمان خدایگان

هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری بیماری‌شناسی‌گیاهی- پروکاریوت‌های بیمارگر گیاهان - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۱۸

ایمیل: Pkhodaygan AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم