آزمایشگاه شیمی و حاصل خیزی خاک

درباره آزمایشگاه شیمی و حاصل خیزی خاک

این آزمایشگاه با داشتن امکانات و تجهیزات مناسب در زمینه شیمی و حاصلخیزی خاک قادر به انجام آزمایشات مختلف در راستای بخش عملی دروس مختلف از قبیل شیمی خاک مقدماتی، شیمی خاک تکمیلی، حاصلخیزی خاک مقدماتی، حاصلخیزی خاک پیشرفته، مدیریت تغذیه گیاه و شیمی تجزیه است. همچنین در این آزمایشگاه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری به انجام پروژه­های خود می­پردازند. برخی آزمایش­های قابل انجام در این آزمایشگاه عبارتند از: تعیین نیتروژن، فسفر، پتاسیم در خاک و گیاه و کودهای آلی، تعیین عناصر ریز مغذی و برخی عناصر سنگین در خاک و گیاه و کودهای آلی، تعیین کاتیونهای کلسیم، منیزیم، سدیم و پتاسیم و آنیونهای کلر، کربنات، بی کربنات و سولفات در خاک و آب، تعیین آهک، گچ و کلاس بافتی خاک، تعیین بر در خاک و گیاه، تعیین ظرفیت تبادل کاتیونی خاک.

تجهیزات آزمایشگاه شیمی و حاصل‌خیزی خاک