آزمایشگاه نقشه برداری و GIS و GPS

درباره آزمایشگاه نقشه برداری و GIS و GPS

  • انجام کلیه عملیات مساحی و نقشه برداری اراضی
  • سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی، سنجش از دور و پردازش تصاویر ماهواره‌ای
  • برداشت عوارض مسطحاتي و ارتفاعي زمين، تهيه پروفيل از مقاطع طولي و عرضي، تهيه و تفسيرتوپوگرافي اراضي
  • طراحي واجراي عمليات تفكيك و تسطيح اراضي كشاورزي، تعيين مساحت سطح محصولات كشاورزي
  • نقشه برداري فضاي سبز، اراضي شبكه آبياري و زهكشي، پياده سازي مجاري و كانالهاي انتقال آب (آبرساني به مزرعه)، اجراي شبكه جمع آوري فاضلاب،كانالهاي دفع آبهاي سطحي، اراضي پاياب كشاورزي
  • تهيه كروكي، جانمايي، كار با ابزارو تجهيزات ساده تا پيشرفته نقشه برداري از جمله انواع مترها، گونياي مساحي، قطب نما، پلانيمترها، دوربين هاي آليداد، نيوو، تئودوليت، توتال استيشن و GPS بصورت عمليات‌هاي گروهي و پروژه‌هاي دروس مساحي و نقشه برداري، نقشه برداري 1 و 2، نقشه برداري تكميلي و پروژه تخصصی مهندسی آب.