آزمایشگاه جانورشناسی و حشره‌شناسی

درباره آزمایشگاه جانورشناسی و حشره‌شناسی

آزمایشگاه جانورشناسی  و حشره شناسی گروه گیاهپزشکی به مساحت تقریبی 70 متر مربع  و دارای فضای داخلی سکوبندی شده است. آزمایشات قابل انجام در این آزمایشگاه می تواند عملیات مربوط به دروس جانورشناسی، اکولوژی و کنترل بیولوژیک، حشره‌شناسی عمومی و تکمیلی و رده بندی حشرات، آفات زراعی و سبزی زینتی و میوه و انباری، سم‌شناسی و فیزیولوژی، کنه‌شناسی و عملیات کشاورزی  را پوشش دهد. همچنین یکسری از آزمایشات مربوط به کارهای پژوهشی دانشجویان بر اساس تجهیزات موجود در این آزمایشگاه انجام می‌شود.

این آزمایشگاه دارای نمونه‌های کاملی از جانوران و انگل‌ها می‌باشد که سالانه مورد بازدید بسیاری از مدراس شهرستان قرار می‌گیرد.

برای انجام تست‌های روغن ولک و خدمت‌رسانی به کشاورزان به عنوان آزمایشگاه همکار می‌باشد.

برخی از تجهیزات موجود در آزمایشگاه

 • 25 عدد استریو میکروسکوپ لوپ بینوکولار
 • 4 عدد میکروسکوپ
 • 1 عدد میکروسکوپ فاز
 • ورتکس
 • همزن مکانیکی
 • حمام آب گرم (بن ماری)
 • ترازوی دیجیتالی
 • ترازوی دیجیتالی حساس
 • شیکر
 • pH  متر
 • فلش پوینت (Flash Point)
 • نقطه انجماد (Pour Point)
 • گرانروی (viscosity)
 • دانسیومتر(Density)