آزمایشگاه زراعت و فیزیولوژی گیاهی

درباره آزمایشگاه زراعت و فیزیولوژی گیاهی

آزمایشگاه زراعت و فیزیولوژی گیاهی گروه ژنتیک و تولید گیاهی دانشگاه ولی عصر رفسنجان به مساحت 110 مترمربع و دارای فضای داخلی سکوبندی شده است و همزمان با تأسیس گروه در سال 1383 آغاز به کار کرد. آزمایشات قابل انجام در این آزمایشگاه می تواند عملیات مربوط به دروس زراعت عمومی، زراعت غلات، و فیزیولوژی گیاهان زراعی را پوشش دهد. در این آزمایشگاه دانشجویان با نحوه کار و روش انجام آزمایشات بطور کامل آشنا می شوند. از این آزمایشگاه همچنین برای اهداف پژوهشی و انجام طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های ارشد و دکتری نیز استفاده می شود. 

برخی از تجهیزات موجود در آزمایشگاه

اسپکتروفتومتر، فلیم فتومتر، سانتریفیوژ یخچال دار، انکوباتور یخچال دار، آون، بن ماری، بذر شمار، شیکر، EC‌ متر، pH متر، هود بیولوژی و شیمیایی، اتوکلاو

آزمایش‌های قابل انجام

  • اندازه گیری پتاسیم، فسفر، کلسیم، منیزیم، کلر، کربنات، بی کربنات، نیترات، سدیم در گیاهان
  • اندازه گیری پروتیئن محلول و آنزیم های آنتی اکسیدانت (کاتالاز، پراکسیداز، سوپراکسیددیسموتاز، پلی فنل اکسیداز، آسکوربات پراکسیداز)
  • اندازه گیری کلروفیل a, b و کل، کاروتنوئید
  • اندازه گیری نشت یونی
  • اندازه گیری پرولین
  • اندازه گیری قند های محلول
  • اندازه گیری ساکارز
  • اندازه گیری روغن گیاهی