آزمایشگاه بیوتکنولوژی

درباره آزمایشگاه بیوتکنولوژی

این آزمایشگاه دارای تجهیزات و دستگاه‌های مرتبط با فنون مولکولی و مهندسی ژنتیک است و بخش عمده­ای از آزمایشگاه به تجهیزات استخراج، تکثیر و ردیابی DNA اختصاص دارد. در این آزمایشگاه علاوه بر اینکه دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری با فضای آزمایشگاه و تکنیک‎های آزمایشگاهی مولکولی، بیوانفورماتیک، کلونینگ و بیان ژن، سیتوژنتیک گیاهی آشنا می‌شوند، دانشجويان تحصيلات تكميلي در اجراي پايان نامه‌ها و همچنين اساتید و محققان در اجراي طرح‌هاي پژوهشي از آن استفاده می­کنند. درحال‌حاضر، با فراهم‌شدن امكانات و تجهيزات زير، امكان انجام مطالعات در زمينة كشت بافت‎هاي گياهي، استخراج DNA و RNA از بافت‌های گیاهی، نشانگرهاي مولكولي مبتني بر PCR، تكنيك‎هاي بررسي پروتئين‎ها و نيز انواع الكتروفورز مهيّا مي‎باشد.

برخی از تجهیزات موجود در آزمایشگاه

ترموسایکلر، نانودراپ، الایزا، الکتروفورزهای عمودی و افقی، میکرو سانتریفیوژ، پی سی آر ورک استیشن، همزن حرارتی مغناطیسی، شیکر، هود شیمیایی، سانتریفیوژ، یخچال فریزر 20- درجه سلسیوس، فریزر 80- درجه سلسیوس، pH متر، تانک نیتروژن مایع، ورتکس، ترازوی دقیق، ژل داک، ، سمپلر، دستگاه آب مقطرگیری

آزمایش‌های قابل انجام

  • استفاده از نشانگرهای مولکولی به منظور بررسی تنوع و ساختار ژنتیکی و تهیه نقشه‌های ژنتیکی
  • شناسایی ژن‌های موثر در مسیر بیوسنتز ترکیبات طبیعی
  • مطالعه ترانسکریپتوم، پروتئوم و متابولوم گیاهان
  • انجام پژوهش‌های پایان‌نامه‌ دانشجویی مقاطع تحصیلات تکمیلی و طرح‌های پژوهشی در موضوعات مربوطه
  • شناسایی و رده بندی گیاهان زراعی، باغی و زینتی و تشخیص روابط فیلوژنتیک با استفاده از نشانگرهایDNA