آزمایشگاه اسانس و عصاره‌گیری

درباره آزمایشگاه اسانس و عصاره‌گیری

در این آزمایشگاه نسبتا کوچک اسانس و عصاره‌گیری گیاهان مختلف در کنار بررسی خواص شیمیایی و دارویی آنها مورد مطالعه قرار می‌گیرد. 

برخی از تجهیزات موجود در آزمایشگاه

  • سوکسله 6 خانه‌ای با پایه و شیشه آلات
  • روتاری
  • کلونجر
  • وسایل مورد نیاز جهت استخراج، جداسازی و شناسایی اولیه

آزمایش‌های قابل انجام

برخی از فعالیت‌های مهم انجام شده در این آزمایشگاه عبارتند از:

  • اسانس‌گیری از بخش های مختلف گیاه بوسیله کلونجر
  • عصاره‌گیری در حلال‌های مختلف (متانولی، اتانولی، آبی و ...)